top of page
Kurz ochranné střelby

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Pro profesionály i začátečníky

Nabízím výuku sebeobrany a ochrany osob se zbraní i beze zbraně. Nabídku kurzů, seminářů a tréninků jsem sestavil tak, aby odpovídala požadavkům kladeným na tyto činnosti jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. Je možné volit mezi různou délkou a zaměřením výcviku. Pokud byste si přesto nevybrali, rád vyjdu vstříc i individuálním požadavkům a připravím tréninky na míru.

KURZ OBRANNÉ STŘELBY

Video: Krátký sestřih ze střelnice

 

Cíl kurzu – naučit frekventanty bezpečnou manipulaci se zbraní, taktickou střelbu s vytažením zbraně z pouzdra a základy mířené a pudové střelby.

 

Nabízím získání střeleckých dovedností požadovaných po osobních strážcích. Metody a výcvikové postupy jsou prověřené lety vedením střelecké přípravy u útvaru ochrany prezidenta České republiky. Po absolvování kurzu je absolvent schopen vytáhnout zbraň a dvakrát zasáhnout do vitálních zón cíl vzdálený deset metrů. To vše během maximálně tří sekund (schopnější střelci dosahují obou zásahů během dvou sekund).

 

Požadované pomůcky

Vlastní zbraň s odpovídajícím pouzdrem, pevný a široký opasek, pouzdro na náhradní zásobník a cca 1 000 nábojů (množství munice se odvíjí od schopností střelce). Pohodlné sportovní oblečení s možností pevného uchycení opasku. Chrániče sluchu a střelecké brýle.

 

Maximální počet lidí v jednom kurzu jsou 3

Délka trvání jedné lekce je 60 minut

Termíny konání dle dohody

Místo konání střelnice Na Haldě, Vinařice 666, 27307 Vinařice u Kladna

délka kurzu 10 lekcí

 

Cena kurzu  

- jednotlivec 5 000 Kč

- dvojice 4 000 Kč

- trojice 3 500 Kč
(Cena výuky nezahrnuje pronájem střelnice)

VÝCVIK STŘELBY Z DLOUHÝCH ZBRANÍ (ODSTŘELOVACÍ PUŠKA)

Video: TV reportáž o výcviku odstřelovačů prezidentské ochranky

 

Osnova výcviku

 

Teorie střelby
- nauka o zbraních a střelivu (názvosloví, technicko-taktické parametry, aj.)
- vnitřní, přechodová a vnější balistika
- nauka o optice (pozorovací prostředky, základní fyzikální zákonitosti, apod.)
- úhlová minuta, přepočty a praktické využití
- dílcová metoda přepočtu vzdálenosti a její aplikace pro praxi
- vyhodnocování zásahů v cíli a jejich evidence
- chyby zbraňového systému
- výpočet metné dálky a metného tabulkového prostoru
- balistické programy pro stanovení náměrů
- stanovení náměrových hodnot
- interpolace a aproximace náměrových hodnot
- polohový, dopadový a prostorový úhel
- zásady přesné střelby
- standardní a alternativní střelecké polohy
- základy teorie střelby za snížených optických podmínek
- výpočet náměrových hodnot pro střelbu na pohybující se cíl
- střelba na vzdálenost do prvního protnutí střely se záměrnou
- úskalí střelby přes a pod překážkou
 

Praktická část střelby z dlouhých zbraní
- nástřel zbraně a ověřování náměrových hodnot v plně oporových polohách
- střelba ze standardních a alternativních poloh
- zkoumání a získávání praktických znalostí vnější balistiky na dlouhé vzdálenosti
- technika zahájení střelby, rozhodovací procesy
- střelba do hloubky sektoru, metná dálka a metný tabulkový prostor
- rozvoj rychlosti zahájení střelby
- rozvoj stability u bezoporových poloh
- nácvik krycí střelby
- nácvik techniky rychlého přenosu záměrné
- rychlé zaujetí polohy s částečnou oporou a střelba
- střelba pod úhlem
- nácvik rychlé střelby na více cílů
- nácvik střelby za snížených optických podmínek (světlo, noktovizor)
- zkoumání vlivu optických podmínek prostředí střelnice na střelbu (refrakce apod.)
- technika střelby s jedním náměrem s využitím záměrné osnovy v puškohledu
- střelba na neznámou vzdálenost s přepočtem dílcové metody
- nácvik střelby na pohybující se cíl, výpočet úhlové rychlosti
- nácvik střelby na cíle mimo náměrové hodnoty (aproximace a interpolace náměrů)
- nácvik střelby pod překážkou
- střelba pod vzdálenost prvního protnutí
 

Kurz je sestaven podle přání zákazníka. Je možné si vybrat z jednotlivých témat uvedených v osnově. Pokud si zákazník vybere celý kurz, jehož délka je zhruba 5-6 hodin u teoretické části a 6-8 hodin u praktické části, zaplatí 13 000 Kč. Hodinová sazba je 1 000 Kč. Kurz je nastaven maximálně pro tři střelce. V ceně nejsou zahrnuty tyto položky: pronájem střelné zbraně, střelnice a spotřebovaná munice.

 

Každý musí být vybaven chrániči sluchu, střeleckou podložkou (např. karimatka), zápisníkem s tužkou a měřítkem (pravítkem).

 

Místo konání bude doplněno podle zájmu zákazníků. Místo pro teorii nemusí být totožné se střelnicí.

 

Při absolvování kurzu, můžete také získat dovednosti střelců ze skupiny Ochrany proti dlouhým zbraním při útvaru ochrany prezidenta ČR PČR, kde jsem více než dvacet let působil jako lektor a instruktor. Jednalo se o jedinečnou skupinu speciálních střelců, kteří byli schopni pracovat do sektoru 1 500 m, tj. o mnoho stovek metrů dál než policisté zásahových jednotek.

PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Konzultace jsou poskytovány v těchto oblastech:

- ochrana osob

- ochrana budov

- bezpečnostní rizika při pořádání veřejných akcí

- výběr osobních ochranných prostředků (zbraně, balistická ochrana, výstroj apod.)

- vlastní ochrana a sebeobrana fyzických osob

 

Ceny jsou smluvní podle typu činnosti (cca 400-500 Kč/hodina)

KURZ TAKTICKÉ JÍZDY PŘI OCHRANĚ OSOB

Video: TV reportáž o výcviku prezidentské ochranky

Kurz je určen pro ochránce a řidiče, kteří se zabývají osobní ochranou VIP (very close protection).

 

Výuka je rozvržena na osm hodin. Tři hodiny zabere teoretická část a zbývajících pět hodin praktická část.

 

Místo a datum konání je vždy upřesněno po naplnění kurzu. Minimální počet účastníků je pět a maximální počet je 10 osob.

 

Cena kurzu je 3 000 Kč pro jednu osobu.

 

Vybavení: minimálně tři vozidla a v každém vozidle jedna radiostanice (zajistí pořadatel kurzu).

 

Program kurzu:

- obecné zásady taktické jízdy

- spolupráce jednotlivých členů posádky vozidla, radiové spojení

- ochrana  jedním vozidlem

- ochrana  dvěma vozidly

- ochrana  třemi vozidly a více

- řešení krizových situací

- přímý útok na vozidlo

- evakuace chráněné osoby z auta do auta, vedení krycí střelby

- kontra sledovací metody (ochrana proti sledování)

- pyrotechnická kontrola

- plánování a výběr trasy

KURZ TAKTIKY OSOBNÍ OCHRANY

Video: TV reportáž o přípravě vojáků na misi v Mali​

Kurz je dvoudenní a zahrnuje zhruba 10 hodin výcviku rozdělených na teoretickou a praktickou část.

 

Cena skupinového kurzu je 5 000 Kč na jednu osobu.

 

Individuálně lze absolvovat pouze vybrané části kurzu. V případě individuální účasti je cena celého kurzu stanovena dohodou.  

 

Organizační pokyny a další detaily ke konání kurzu budou sděleny po přihlášení na e-mailové adrese michal@shooter.cz

 

Vhodné je sportovní oblečení.

 

Program kurzu

Úkoly a povinnosti

Počet ochránců

Úkoly jednotlivých ochránců

Doprovod klienta

Formace

Uzlové (klíčová místa) body

Pohyb ve volném prostoru

Pohyb v budově

Pozice v autokoloně

Úkoly během přepravy

Vystupování a nasedání do autokolony

Signály a komunikace

Výzbroj a výstroj

Činnosti na místech pravidelných návštěv (bydliště, kancelář, hotely apod.)

Činnosti na místech krátkodobých pobytů (restaurace, kulturní zařízení apod.)

Stupně ochrany

Druhy útoků

Formy útoků

Odvrácení útoku, napadení

Činnosti po odvrácení útoku

KURZ SEBEOBRANY

Začínáme již ve středu 6. září. 2017 od 18:00 - 19:00
Další termín je pondělí 11. září. 2017 od 20:30 - 21:30

 

Video: Krátký sestřih z naší tělocvičny

 

Cíl – naučit frekventanty kurzu úspěšně se bránit agresivnímu útoku.

 

Celý kurz je zaměřen na vybrané a účinné bojové techniky z karate, boxu a thai-boxu. Pro dokonalou obranu je nezbytné se postupně naučit spárovat se soupeřem. Jen tímto způsobem je možné získat správné reflexy nezbytné pro aktivní sebeobranu. Nenabízím proto strojené a nahrávané cviky sebeobrany, ale kontrolovanou konfrontaci se soupeřem během tréninku, která zautomatizuje správné používání technik při sebeobraně. Zhruba po roce od zahájení výcviku pak zájemci mohou přistoupit k neřízenému sparingu.

 

Požadované pomůcky

Pro začátečníky stačí pohodlné sportovní oblečení do tělocvičny (trenýrky, tričko).
Po zvládnutí základů je pro sparing potřeba mít boxerské rukavice, chrániče holení a zubů.

 

Maximální počet lidí v jednom kurzu je 10

Délka trvání jedné lekce je 60 minut

Termín konání lekcí po 20:30-21:30, st 18:00-19:00

Místo konání: SPDŠ Masná 16, Praha 1

Délka kurzu- podzimní běh září-leden cca 20 týdnů, jarní běh únor-červen cca 20 týdnů

 

Cena

- podzimní běh 1x týdně 2 500 Kč  2x týdně 4000 Kč

- jarní běh 1x týdně 2 500 Kč  2x týdně 4 000Kč

OBRANA S POUŽITÍM TELESKOPICKÉHO OBUŠKU

Výcvik trvá celkem 5 hodinových lekcí. Minimální počet účastníků je 5 lidí, maximální 10 lidí. Kursy probíhají v tělocvičně SPŠD Masná 18, každou středu od 18.00 do 19:00.  Cena kurzu je 2 000Kč.

 

Potřeby – sportovní oblečení do tělocvičny, teleskopický obušek s pouzdrem a cvičný obušek. Podrobnosti k výstroji dostanou účastníci po přihlášení, případně je možné výstroj za příplatek zapůjčit.

 

Program kursu

- základní manipulace

- taktický pohyb

- úderové techniky

- krycí techniky

- jednoduché páky za použití obušku

- simulace boje ve dvojicích

 

 

Výhody teleskopického obušku při sebeobraně

- lehce ovladatelný

- malé rozměry, vhodné i pro ženy do kabelky

- možnost se ubránit i jiné zbrani (např. noži)

- dostatečně účinná při obraně (bolestivá pohmoždění)

- relativně krátká doba výcviku v zacházení s obuškem

- legislativou dovolený ochranný prostředek (na rozdíl od jiných států EU)

- dlouhodobá zavedenost u ozbrojených složek (dobře zpracovaná metodika použití)

- při správném zacházení je malá pravděpodobnost závažného poškození útočníka (neletální zbraň)

SEMINÁŘ SEBEOBRANY PRO ŽENY

Datum: 13. 9. 2017

Místo konání: SPDŠ Masná, 16 Praha 1
Délka trvání semináře je 90 minut + debata

Cena: 500 Kč na osobu

Maximální počet lidí v jednom semináři je 10.

Cíl semináře - poskytnou ve dvou hodinách ženám informace o reálných možnostech obrany před agresorem.

 

Seminář nabízí zvládnutí osudových okamžiků, které mohou rozhodnout o celém vašem životě. Nejedná se o tělocvik, který vám bude v opravdu krizové situaci k ničemu. My Vás naučíme, jak se chovat, abyste zůstala naživu a nezmrzačená na těle a duši. Obsahem kurzu je taktická, psychická a technická příprava ke skutečně účinné sebeobraně, která bude vycházet z Vašich reálných možností. 

Obsah semináře

- Úvod (právní výklad nutné obrany a krajní nouze – aplikace do praxe)

- Prevence napadení

- Konflikt a jeho vyhrocení (jak konflikt vzniká)

- Lidský organismus a jeho specifika (rozdíly mezi mužem a ženou) - nemožnost se ubránit průměrnému muži (bez extrémních případů)

- Citlivá místa a body na těle - oči, krk, genitálie a aplikace sebeobranných prvků na jednotlivá místa

- Ukázka technik pák a lámání - páka na ruku přes dva klouby (možnost vyzkoušení)

- Příklady nutnosti použití prvků sebeobrany

- Improvizované způsoby sebeobrany + použití věcí, tužka (taktické pero), upravená platební karta, jakýkoli sprej (pepřový), klíče atd., ukázky použití jednoduchých nástrojů jako zbraně

- Otázky a odpovědi

- Předvedení jednoduchých úderových technik

- Nácvik úderových technik do vybraných míst

       - přímý úder (nos, krk, genitálie)

       - kop kolenem (solar plexus, genitálie)

       - kop botou na spodní části těla (stehno, koleno)

- Debata

Please reload

Výcvik střelby z dlouhých zbraní
Poradenské služby
Kurz taktické jízdy - ochrana osob
Kurz taktiky osobní ochrany
Kurz sebeobrany
Obrana s použitím teleskopického obušku
Seminář sebeorany pro ženy
bottom of page